اطلاعات تماس

33529578-33537348-09369050699

آدرس: کرج، فاز چهار مهرشهر، بلوار رزهبان، خیابان 407غربی، پلاک 8، مدرسه ماه آفرید

شماره تماسenlightened:33537348-33529578-026


کانالmail:t.me/mahafarid_school