اطلاعات تماس

33529578-33537348-09369050699

یلدا در مدرسه ماه آفرید
یلدا در مدرسه ماه آفرید
جشن باستانی و زیبای یلدا را در کنار هم در مدرسه ای شاد جشن گرفتیم
جشن آ
جشن آ
آغازی جدید با جشن آ
کسب مقام قهرمانی مسابقات دوگانه کشوری
کسب مقام قهرمانی مسابقات دوگانه کشوری
موفقیتی دیگر از مدرسه ماه آفرید کسب مقام قهرمانی انفرادی و تیمی کشوری دوگانه
مراکز آموزشی ماه آفرید
مراکز آموزشی ماه آفرید
مدرسه برای بچه ها عموماً جذابیتی بیش از خانه و خانواده دارد و نیز نقشی بسیار اساسی و مهم در تربیت کودکان ایفا می کند . تأثیر پذیری کودکان در مدرسه به مراتب بیشتر از خانه و خانواده است .