اطلاعات تماس

33529578-33537348-09369050699

گروه خبري : آخرین اخبار
تاريخ انتشار : 1398/10/28 - 22:36
كد :4

یلدا

یلدا در مدرسه ماه آفرید

جشن باستانی و زیبای یلدا را در کنار هم در مدرسه ای شاد جشن گرفتیم

جشن باستانی و زیبای یلدا را در کنار هم در مدرسه ای شاد جشن گرفتیم. برای شروعی به پاکی برف های زمستان و به گرمی لباس های زمستانی برای هم دعاهای زیبا کردیم